Despre noi

S.C. Civitas Consulting S.R.L. a fost înființată în anul 2008 de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, având ca domeniu principal de activitate consultanța în afaceri. Firma a reușit ca, până în prezent, să deruleze proiecte cu un caracter diversificat, în cadrul unor investiții pe diferite domenii de activitate (producție, prestări servicii, agricultură, infrastructură, turism, dezvoltare rurală) realizate prin diferite linii de finanțare.

Clienții noștri provin atât din mediul public (primării, asociații de comune, Grupuri de acțiune locală) cât și din mediul privat.

Filozofia noastră este aceea, că un client trebuie informat corect, înainte de a pune bazele colaborării, asupra avantajelor dar și asupra dezavantajelor pe care un proiect finanțat din fonduri nerambursabile le implică.

De asemenea, promovăm un model de management de proiect prin care investiția este gândită în primă fază din perspectiva nevoilor posibilului beneficiar pentru ca mai apoi să fie identificate și posibile surse de finanțare pentru satisfacerea acestora.

Pornind de la motivația principală care a stat la baza înființării în anul 1992 a Fundației Civitas pentru Societate Civilă, și anume aceea de a crește capacitatea administrației publice locale și nevoia stimulării implicării cetățenilor în luarea deciziilor și administrarea comunităților locale, Filiala Cluj a organizației a înființat entitatea economică S.C. Civitas Consulting S.R.L.

Având în vedere experiența și implicarea Fundației Civitas pentru Societate Civilă la nivel local și regional, înființarea firmei din Cluj-Napoca a venit ca un răspuns la nevoile identificate în comunitate în ceea ce privește expertiza accesării de fonduri europene și identificarea surselor de finanțare în funcție de necesitățile potențialilor beneficiari.

Civitas Consulting este o întreprindere socială, beneficiile firmei fiind direcționate spre Fundația Civitas pentru Societate Civilă, fonduri care contribuie la realizarea unor proiecte sociale. Apropierea de Fundație și colaborarea strânsă cu aceasta au adus plus valoare activității firmei prin schimb permanent de informații între experții din cele două organizații, sprijin în elaborarea și implementarea de proiecte în diferite domenii și realizarea unor proiecte comune (elaborarea de strategii locale, organizarea de cursuri pentru mediul rural,implicare în LEADER).

Plecând de la încrederea beneficiarilor privați în organizație au fost create parteneriate strategice cu primării din regiunea nord-vest prin care potențialii clienți privați sunt direcționați spre noi pentru identificarea unor posibile finanțări, axate pe domeniul lor de interes.