Echipa

 

   Civitas Consulting este compusă atât din persoane cu experiență vastă în domeniul finanțărilor nerambursabile cât și din tineri conștienți de faptul că activitatea de consultanță este una caracterizată de nevoia de perfecționare continuă, în care viteza de obținere a informației alături de capacitatea de a interpreta și transmite clienților cele necesare sunt vitale pentru prestarea unor servicii de calitate.

    Dezvoltarea profesională și personală a angajaților are loc prin intermediul cursurilor de perfecționare la care aceștia participă dar și prin activitățile din mediul intern prin care se pune accentul pe responsabilizarea fiecărui membru.

    Un aspect deosebit de important este acela că o parte dintre membrii echipei fac și vor face parte din comitetele de monitorizare ale unor programe de nivel național create pentru direcționarea și gestionarea corectă a resurselor financiare alocate de la nivelul Uniunii Europene atât pentru perioada de programare actuală (2007–2013) cât și pentru perioada de programare viitoare (2014–2020). Acest aspect reprezintă recunoașterea expertizei în domeniu dar favorizează și accesul la informații sigure provenite din surse oficiale oferindu-ne de asemenea și posibilitatea de a oferi recomandări pentru efectuarea unor modificări la nivelul programelor de finanțare.

Informații utile

                 

 

 

 

 

 

                           made by Doki